Alpsten Solutions AB


Välkommen till Alpsten Solutions

- ett kunskapsföretag specialiserat på datordimensionering av stålkonstruktioner

Alpsten Solutions satsade tidigt på användning av dator för att dimensionera, rita, kalkylera och bereda stålkonstruktioner, förutom att producera dokumentation och kontrollrapporter m m på ett rationellt sätt. Programmen TRAVBANA och SKORSTEN var t ex i allmän användning redan 1976 resp 1980. Programmet SKORSTEN har idag använts för dimensionering av mer än 1400 skorstenar och torn.

TRAVBANA SKORSTEN

Vi har utvecklat skräddarsydda datorprogram för både enskilda konstruktionsdelar, t ex traversbanor, skorstenar och pelare, och hela konstruktionssystem, t ex fackverksramar och stålstommar. Datorprogrammen har utvecklats på uppdrag av enskilda kunder eller i egen regi. Tre egenutvecklade program är SKORSTEN, TRAVBANA och COLBUCK.

© 1997-2022 Alpsten Solutions AB