Alpsten Solutions AB


Datorberäkning - TRAVBANA för traversbanor

TRAVBANA är ett skräddarsytt datorprogram för dimensionering och redovisning av traversbanor och liknande kontinuerliga balkar med ständiga och rörliga laster. Programmet har använts för dimensionering eller kontrollberäkning av hundratals traversbanor. och successivt utvecklats sedan 1976
TRAVBANA utför en beräkning med avseende på statisk bärförmåga, lokal buckling av tvärsnittsdelar, utmattningshållfasthet och deformationer. Traversbanan kan ha varierande spännvidder, vara utförd av valsade standardprofiler, av svetsad EST-profil eller av annan enkelsymmetrisk I-tvärsnitt med valda dimensioner. Balken kan vara förstärkt på hela traversbanan eller delar av en traversbana med vinkelstänger eller plattstänger på överflänsens sidor eller med påläggsplåtar på underflänsen.

Resultatet från en konstruktionsberäkning med TRAVBANA redovisas i ett antal dokument:

En fullständig och överskådlig konstruktionsberäkning.
En stålspecifikation.
En kontrollplan för projektspecifik utförandekontroll.
Två eller flera konstruktionsritningar.

Redovisningen kan fås på svenska eller engelska.

Datorprogrammet TRAVBANA beskrivs utförligt i en användarmanual (svensk och engelsk version), som bl a innehåller två fullständiga beräkningsexempel.

TRAVBANA finns tillgängligt för körning via Alpsten Solutions AB. Resultaten kan erhållas i digital form för utskrift på användarens egen dator.


© 1997-2022 Alpsten Solutions AB